Et gjennomarbeidet budsjett gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger. Budsjettet er derfor et viktig hjelpemiddel i virksomhetens økonomistyring.

Alle bedrifter bør sette opp et budsjett med fremtidige kostnader og inntekter, så man kan følge med om man holder tritt på neste års drift.

Resultatbudsjettet forteller om inntekter og kostnader og forventinger om overskudd eller underskudd.

Likviditetsbudsjettet forteller om man har penger på konto til å betale løpende utgifter

Økonomistyring er tiltak for å forvalte ressurser som finnes til rådighet, slik at du når dine mål, områdene som skal forvaltes deles i kompetanse, kapital og arbeidskraft. Det er viktig å sette opp forventinger til inntjening/kostnader og lønn.

For langsiktig drift er det viktig at økonomistyringen understøtter veien til målet.