Effektive moderne systemer

Vi bruker Zirius regnskapsprogram og vår it-tjenester har vi hos Storsteinnet som alltid er rask til å holde linjene i orden. Zirius er et moderne regnskapsprogram, som også har en mindre nettbasert portal for de som ikke har behov for tilgang til et stort regnskapsprogram. Zirius er et økonomisystem for små og store bedrifter. Zirius leverer løsninger både […]

Styrearbeid

I et aksjeselskap har styreleder, styremedlemmer og daglig leder et ansvar i henhold til loven. Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll.  Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, er stadig gjenstand for stor interesse. For styremedlemmer er det viktig å kjenne de reglene som gjelder for styrets arbeid. […]

Budsjettering

Et gjennomarbeidet budsjett gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger. Budsjettet er derfor et viktig hjelpemiddel i virksomhetens økonomistyring. Alle bedrifter bør sette opp et budsjett med fremtidige kostnader og inntekter, så man kan følge med om man holder tritt på neste års drift. Resultatbudsjettet forteller om inntekter og kostnader og forventinger om […]

Rapportering/analyse

Det er viktig å følge opp bedriftens økonomiske situasjon. I tillegg til resultatet – inntekter minus kostnader – som de fleste har et forhold til, er det svært viktig å se hvilke eiendeler man har gått til anskaffelse av, og hvorledes disse er finansiert (egenkapital og gjeld). Gode rapporter er viktig for å ha kontinuerlig […]

Likviditetstyring

God likviditet styrker virksomheten. Å ha god innsikt i bedriftens likviditetssituasjon er viktig, god likviditet betyr at du har penger til å dekke forventede og uforutsette utgifter.  Vi kan hjelpe deg med råd og tiltak som styrker din betalingsevne. Likviditet betyr betalingsevne. Begrepet beskriver din bedrifts evne til å betale løpende utgifter som regninger, lønn, skatt og utviklingskostnader. […]

Rådgivning

Vi kan hjelpe deg utvikle din virksomhet. Vi tilbyr rådgivning som hjelper deg å kartlegge, prioritere og iverksette dine viktige strategier på en effektiv måte. På den måten bidrar vi til en langsiktig utvikling av din virksomhet og veilede deg blant annet i eierspørsmål, risikovurderinger, analyser og virksomhetsutvikling, stiftelser, kapitalendringer, avvikling. Det er raske forandringer […]

Lønn

Med vår kompetanse og kapasitet kan vi ta alle typer lønnsoppdrag. Våre ansatte er til enhver tid oppdaterte på gjeldene lover og regler, og sikrer en effektiv lønnsproduksjon. Ved å la oss gjøre ditt lønnsarbeid unngår du risiko knyttet til ferie, permisjon og andre uforutsette hendelser. Vi kan gi også råd på faglige spørsmål knyttet til personal, som sykemeldinger, fravær og […]