God likviditet styrker virksomheten.

Å ha god innsikt i bedriftens likviditetssituasjon er viktig, god likviditet betyr at du har penger til å dekke forventede og uforutsette utgifter.  Vi kan hjelpe deg med råd og tiltak som styrker din betalingsevne.

Likviditet betyr betalingsevne. Begrepet beskriver din bedrifts evne til å betale løpende utgifter som regninger, lønn, skatt og utviklingskostnader.

Med likvide midler menes de eiendelene som lett og hurtig kan omsettes.  Kontanter er derfor det mest likvide middelet bedriften din har.

God likviditetsstyring dreier seg om å iverksette tiltak og utarbeide rutiner som gir deg enda bedre kontroll og oversikt over betalingsevnen og kjøpekraften. 

Likviditet måles normalt i likviditetsgrader.