Med vår kompetanse og kapasitet kan vi ta alle typer lønnsoppdrag. Våre ansatte er til enhver tid oppdaterte på gjeldene lover og regler, og sikrer en effektiv lønnsproduksjon. Ved å la oss gjøre ditt lønnsarbeid unngår du risiko knyttet til ferie, permisjon og andre uforutsette hendelser.

Vi kan gi også råd på faglige spørsmål knyttet til personal, som sykemeldinger, fravær og permisjonsregler.

Ved hjelp av digitale løsninger gjør vi grensesnittet mellom deg og lønningskonsulenten så sømløst som mulig.

Vi benytter oss av systemer som Huldt og Lillevik og Zirius lønn.