Det er viktig å følge opp bedriftens økonomiske situasjon. I tillegg til resultatet – inntekter minus kostnader – som de fleste har et forhold til, er det svært viktig å se hvilke eiendeler man har gått til anskaffelse av, og hvorledes disse er finansiert (egenkapital og gjeld).

Gode rapporter er viktig for å ha kontinuerlig oversikt over selskapets utvikling.

Behovet for rapportering på økonomiske forhold varierer i bedrifter som ikke trenger så mye, til større virksomheter med avdelings- og prosjektrapportering. Rapportering gir bedre innsikt og kontroll til det som trengs og for å ta de rette beslutningene. Sammen kan vi se på hvilke analyser du trenger til din bedrift – for å ha best mulig inntjening. Vi analyserer lønnsomhet, likviditet, finansiell struktur, soliditet.

Med gode grunnlag fra analysen, kan vi finne frem til konkrete tiltak som kan effektivisere virksomheten. F.eks – hvordan kutte kostnader, mersalg, omstrukturering, bedre rutiner og effektivisering.