I et aksjeselskap har styreleder, styremedlemmer og daglig leder et ansvar i henhold til loven.

Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. 

Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, er stadig gjenstand for stor interesse. For styremedlemmer er det viktig å kjenne de reglene som gjelder for styrets arbeid.

Vi hjelper deg gjerne med styre – og generalsforsamlingsprotokoller samt andre avtaler og dokumenter.