Våre tjenester

RÅDGIVNING

Vi tilbyr rådgivning som hjelper deg å kartlegge, prioritere og iverksette dine viktige strategier på en effektiv måte. På den måten bidrar vi til en langsiktig utvikling av din virksomhet og veilede deg blant annet i eierspørsmål, risikovurderinger, analyser og virksomhetsutvikling, stiftelser, kapitalendringer, avvikling.

Det er raske forandringer i alle markeder, og det er ikke alltid enkelt å se hvilke enkle eller  store grep bedriften din bør ta. Med kunnskap om dine regnskapstall er vi klare til å  lese for å finne ut hva din bedrift skal gjøre.

Vi kartlegger sammen med deg om hvilke mål du har for din bedrift – om du ønsker å vokse eller bare trenger å effektivisere.

EFEKTIVE MODERNE SYSTEMER

Vi bruker Zirius regnskapsprogram og vår it-tjenester har vi hos Storsteinnet som alltid er rask til å holde linjene i orden. Zirius er et moderne regnskapsprogram, som også har en mindre nettbasert portal for de som ikke har behov for tilgang til et stort regnskapsprogram.

Zirius er et økonomisystem for små og store bedrifter. Zirius leverer løsninger både i sky og ved lokalinstallasjon, samt hybrid, hvor det kombineres de to første.

Systemet har meget gode, skreddersydde bransjeløsninger, og tilpasses den enkelte bedrifts behov. Våre kunder opplever det som et fleksibelt og funksjonsrikt system som passer de aller fleste.

Zirius er enkelt å komme i gang med uten store kostnader.

Zirius Portal er en intuitiv skyløsning som gir god oversikt. Portal muliggjør enkel kommunikasjonsflyt i bedriften eller mellom bedrift og regnskapskontor. Løsningen inneholder blant annet muligheter for ordre- og fakturaregistrering, bilagsbehandling, betaling direkte til bank, timeregistrering og lønn. Det spiller ingen rolle om man er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruker PC, tablet eller mobil – Zirius Portal brukes enkelt der du er når du trenger det.

BUDSJETTERING

Et gjennomarbeidet budsjett gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger. Budsjettet er derfor et viktig hjelpemiddel i virksomhetens økonomistyring.

Alle bedrifter bør sette opp et budsjett med fremtidige kostnader og inntekter, så man kan følge med om man holder tritt på neste års drift.

Resultatbudsjettet forteller om inntekter og kostnader og forventinger om overskudd eller underskudd.

Likviditetsbudsjettet forteller om man har penger på konto til å betale løpende utgifter

Økonomistyring er tiltak for å forvalte ressurser som finnes til rådighet, slik at du når dine mål, områdene som skal forvaltes deles i kompetanse, kapital og arbeidskraft. Det er viktig å sette opp forventinger til inntjening/kostnader og lønn.

For langsiktig drift er det viktig at økonomistyringen understøtter veien til målet.

LIKVIDITETSSTYRING

God likviditet styrker virksomheten.

Å ha god innsikt i bedriftens likviditetssituasjon er viktig, god likviditet betyr at du har penger til å dekke forventede og uforutsette utgifter.  Vi kan hjelpe deg med råd og tiltak som styrker din betalingsevne.

Likviditet betyr betalingsevne. Begrepet beskriver din bedrifts evne til å betale løpende utgifter som regninger, lønn, skatt og utviklingskostnader.

Med likvide midler menes de eiendelene som lett og hurtig kan omsettes.  Kontanter er derfor det mest likvide middelet bedriften din har.

God likviditetsstyring dreier seg om å iverksette tiltak og utarbeide rutiner som gir deg enda bedre kontroll og oversikt over betalingsevnen og kjøpekraften. 

Likviditet måles normalt i likviditetsgrader.

STYREARBEID

I et aksjeselskap har styreleder, styremedlemmer og daglig leder et ansvar i henhold til loven.

Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. 

Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, er stadig gjenstand for stor interesse. For styremedlemmer er det viktig å kjenne de reglene som gjelder for styrets arbeid.

Vi hjelper deg gjerne med styre – og generalsforsamlingsprotokoller samt andre avtaler og dokumenter.

RAPORTERING / ANALYSE

Det er viktig å følge opp bedriftens økonomiske situasjon. I tillegg til resultatet – inntekter minus kostnader – som de fleste har et forhold til, er det svært viktig å se hvilke eiendeler man har gått til anskaffelse av, og hvorledes disse er finansiert (egenkapital og gjeld).

Gode rapporter er viktig for å ha kontinuerlig oversikt over selskapets utvikling.

Behovet for rapportering på økonomiske forhold varierer i bedrifter som ikke trenger så mye, til større virksomheter med avdelings- og prosjektrapportering. Rapportering gir bedre innsikt og kontroll til det som trengs og for å ta de rette beslutningene. Sammen kan vi se på hvilke analyser du trenger til din bedrift – for å ha best mulig inntjening. Vi analyserer lønnsomhet, likviditet, finansiell struktur, soliditet.

Med gode grunnlag fra analysen, kan vi finne frem til konkrete tiltak som kan effektivisere virksomheten. F.eks – hvordan kutte kostnader, mersalg, omstrukturering, bedre rutiner og effektivisering.

LØNN

Med vår kompetanse og kapasitet kan vi ta alle typer lønnsoppdrag. Våre ansatte er til enhver tid oppdaterte på gjeldene lover og regler, og sikrer en effektiv lønnsproduksjon. Ved å la oss gjøre ditt lønnsarbeid unngår du risiko knyttet til ferie, permisjon og andre uforutsette hendelser.

Vi kan gi også råd på faglige spørsmål knyttet til personal, som sykemeldinger, fravær og permisjonsregler.

Ved hjelp av digitale løsninger gjør vi grensesnittet mellom deg og lønningskonsulenten så sømløst som mulig.

Vi benytter oss av systemer som Huldt og Lillevik og Zirius lønn.